Analizatory spalin w zestawach

do kompleksowej analizy kotłów grzewczych

Wybierz idealny zestaw!

Zestaw Start

Analizator KIGAZ 50 + Sonda spalin + Torba transportowa + Drukarka bezprzewodowa KDIP/2 + Pirometr KIRAY50

 

2760zł netto

Zestaw Eco

Analizator KIGAZ 80 + Sonda spalin + Torba transportowa + Drukarka bezprzewodowa KDIP/2 + zestaw do pomiaru różnicy ciśnień + program + Pirometr KIRAY50

3 250zł netto

Zestaw Adv

Analizator KIGAZ 110 z wbudowaną drukarką + Sonda spalin + Torba transportowa + zestaw do pomiaru różnicy ciśnień + program + Pirometr KIRAY50

3 610zł netto

Zestaw Pro

Analizator KIGAZ 210 z wbudowaną drukarką + Sonda spalin +torba transprotwa + zestaw do pomiaru różnicy ciśnień + program + Pirometr KIRAY50


 

 

5 080zł netto

Zestaw Ultimate

Analizator KIGAZ 210 z wbudowaną drukarką + Sonda spalin + Cela pomiarowa NOx + Torba transportowa + program + Pirometr KIRAY50

5 640zł netto

Zestaw Prime

Analizator KIGAZ 210 z wbudowaną drukarką + Sonda spalin + Torba transportowa + Cela pomiarowa NOx + Sonda do wycieku gazu w otoczeniu SDFG + Sonda do pomiaru CO w otoczeni SCOT + pompka do badania sadzy w spalinach PMO + program + Pirometr KIRAY50

 

7 070zł netto

Zamówienia, zapytania ofertowe oraz szczegółowe informacje na temat promocji i przyrządów Kimo Instruments udziela Dział Handlowy Merserwis pod numerem telefonu: 22 531 00 89 lub adresem e-mail: dh@merserwis.pl 

Regulamin promocji

Promocja jest zorganizowana przez firmę Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. Oferta promocyjna skierowana jest do odbiorców końcowych i obejmuje wybrany asortyment KIMO. Promocja obowiązuje 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Wyżej wymienione zestawy stanowią całość wraz z podaną kwotą netto i nie mogą być rozdzielnym przedmiotem sprzedaży w rozumieniu promocji. Firma Merserwis zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w momencie wyczerpania stanów magazynowych z zestawów promocyjnych wymienionych powyżej.