Analizator Spalin Si‑CA 8500

Przenośny, przemysłowy analizator spalin i emisji gazów przeznaczony do kotłów grzewczych, silników, pieców oraz innych zastosowań związanych ze spalaniem.

Oprogramowanie z rejestracją danych w czasie rzeczywistym.

Zaktualizowany pakiet oprogramowania EGAS zawiera możliwość zapisu iw wyświetlania mierzonych danych ww czasie rzeczywistym ww terenie przy użyciu laptopa lubw ww laboratorium przy użyciu komputera. Pozwala on również naw automatyczne zapisywanie danych dla żądanej liczby testów przez określony czas. Komunikacja pomiędzy Si‑CA 8500 iw komputerem odbywa się za pomocą bezprzewodowej łączności Bluetooth® lubw przewodu USB.

Poznaj cechy, funkcje oraz dane techniczne.

 • Możliwy montaż 9 cel pomiarowych na raz
 • Automatyczne odprowadzenie kondensatu
 • Pomiar niskiego NO, NO2 i SO2
 • Czujniki NDIR o wysokiej dokładności
 • Pomiar prędkości spalin
 • Rozszerzona pamięć wewnętrzna (2000 rekordów)
 • Wbudowany termoelektryczny agregat chłodniczy (Chiller)
 • Pomiar: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, CxHy (HC), H2S, VOC
 • Prosta i intuicyjna wymiana filtrów
 • Opcjonalny czujnik lotnych związków organicznych VOC (LZO)
 • Oprogramowanie PC z komunikacją Bluetooth®
 • Akumulator o wysokiej pojemności z ładowarką AC
 • Zgodny z normami US EPA CTM-30 i CTM-034

Oprogramowanie z rejestracją danych w czasie rzeczywistym

Zaktualizowany pakiet oprogramowania EGAS zawiera możliwość zapisu i wyświetlania mierzonych danych w czasie rzeczywistym w terenie przy użyciu laptopa lub w laboratorium przy użyciu komputera. Pozwala on również na automatyczne zapisywanie danych dla żądanej liczby testów przez określony czas. Komunikacja pomiędzy Si-CA 8500 i komputerem odbywa się za pomocą bezprzewodowej łączności Bluetooth® lub przewodu USB. Dane z oprogramowania EGAS mogą być eksportowane do innych programów arkuszy kalkulacyjnych, co zapewnia użytkownikowi większą elastyczność w tworzeniu szczegółowych raportów emisji spalin.

Wbudowany termoelektryczny agregat chłodniczy z automatycznym odprowadzeniem kondensatu

Wbudowany agregat chłodniczy szybko i skutecznie osusza spaliny i usuwa parę wodną zapobiegając rozcieńczaniu badanego gazu w kondensacie. Dla większego komfortu zintegrowana pompa spustowa automatycznie odprowadza nagromadzoną wodę z dna analizatora.

ParametrCzujnikZakresRozdzielczośćDokładność
O2ElektrochemicznyOd 0 do 25%0.1%±0.1%
CO z kompensacją
H2 z wbudowanym
filtrem NOx

ElektrochemicznyOd 0 do 8000 ppm1 ppm±8 ppm ±4% w.w. do 2000 ppm
±10% w.w. >2000 ppm
CO automatyczny zakresElektrochemicznyOd 0 do 20000 ppm1 ppm±10% w.w.
CONDIROd 0 do 15.00%0.01%±3% w.w.
CO2ObliczaneOd 0 do 99.9%0.1%-
CO2NDIROd 0 do 50.0%0.1%±3% <20%
±5% w.w. >20%
NOElektrochemicznyOd 0 do 5000 ppm1 ppm±5 ppm ±5% w.w. >100 ppm
NO2ElektrochemicznyOd 0 do 1000 ppm1 ppm±5 ppm ±4% w.w.
Niskie NO i/lub
Niskie NO2
ElektrochemicznyOd 0 do 100.0 ppm0.1 ppm±1.5 ppm ±4% w.w.
NOxObliczaneOd 0 do 5000 ppm1 ppm-
SO2ElektrochemicznyOd 0 do 5000 ppm1 ppm±5 ppm ±4% w.w.
Niskie SO2Elektrochemiczny0 do 100.0 ppm0.1 ppm±1.5 ppm ±4% w.w.
CxHy (HC)NDIROd 0 do 3.00%0.01%±3% w.w. +0.01%
H2SElektrochemicznyOd 0 do 500 ppm1 ppm±5 ppm ±4 % w.w.
VOC (LZO)PIDOd 0 do 200 ppm1 ppm±10% w.w. +1 ppm
T otoczeniaPt100Od -10 do +99.9°C
Od 14.0 do 212.0°F
1°C
1°F
±2°C / ±3°F
T spalinTc KOd -20 do +1050°C
Od -4 do 1920°F
1°C
1°F
±3°C / ±5°F
ΔTObliczaneOd -20 do +1050°C
Od -4 do 1920°F
1°C
1°F
-
Ciśnienie/CiągPiezoelektryczny±100 mbar
±40.0 inH2O
0.1 mbar
0.1 inH2O
±1% w.w.
Nadmiar powietrzaObliczanyOd 1.00 do nieskończoności0.01-
Prędkość spalinObliczanaOd 0 do 99.9 m/s
Od 0 do 330 ft/s
0.1 m/s
0.1 ft/s
-
WydajnośćObliczanaOd 1 do 99.9%0.1%-
Wydajność
(kondensacja)
ObliczanaOd 0 do 120%0.1%-


Wzorcowanie analizatora spalin

Analizator standardowo posiada Certyfikat Kalibracji na wyposażeniu.

Termin wzorcowania miernika może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.

Będąc wyłącznym dystrybutorem przyrządów Sauermann-KIMO w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to oferujemy naszym Klientom strojenie lub wycenę naprawy za darmo.

W celu przeprowadzenia wzorcowania urządzenia prosimy o kontakt z Laboratorium Wzorcującym Merserwis.

Naprawa analizatora spalin

Miernik standardowo posiada 12 miesięcy gwarancji.

W przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Merserwis.

Do jakiego typu zastosowań analizator może być używany?
Si-CA 8500 może być używany do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Analizator wykonuje pomiar gazów spalinowych pochodzących z kotłów, palników, silników, palenisk, pieców, podgrzewaczy, suszarek i innych urządzeń wykorzystywanych podczas spalania.

Czy Si-CA 8500 podczas pracy musi być podłączony do zasilania?
Analizator może być zasilany akumulatorem lub prądem zmiennym z sieci. Przy w pełni naładowanym akumulatorze, urządzenie może pracować przez ok. 4 godziny. W celu utrzymania wbudowanej chłodnicy w optymalnej temperaturze zaleca się, aby analizator był zasilany prądem z sieci tak często, jak to możliwe.

Jak i gdzie wykonywać autozerowanie?
Zaleca się, aby autozerowanie przeprowadzić podczas uruchomienia analizatora, na świeżym powietrzu, bez podłączonych do niego sond i przewodów. Autozerowanie trwa 3 minuty. Po tym czasie na urządzeniu powinna wyświetlić się informacja o braku błędów.

Czy można zatrzymać pompę pobierającą próbki spalin, gdy analizator jest nadal włączony i czy jest to zalecane?
Tak. Przy pomocy przycisku SETUP na klawiaturze urządzenia można zatrzymać działanie pompy bez całkowitego wyłączenia analizatora. Wyłączanie pompy nie jest zalecane, ponieważ spaliny są w takim przypadku zatrzymywane wewnątrz analizatora, co ma negatywny wpływ na dokładność i żywotność cel (czujników) pomiarowych. Aby tego uniknąć, należy przed wyłączeniem pompy, oczyścić analizator świeżym powietrzem przez co najmniej kilka minut.

Jaka technologia jest wykorzystywana do pomiaru gazów w analizatorze?
Istnieją trzy rodzaje czujników gazu, które mogą być stosowane w analizatorze Si-CA8500: elektrochemiczne, NDIR (niedyspersyjna podczerwień) i PID (wykrywanie fotojonizacji). Czujnik CO2, CxHy i wysokiego CO są czujnikami typu NDIR. Czujnik VOC (LZO lotnych związków organicznych) jest czujnikiem typu PID. Pozostałe (O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S) są elektrochemiczne. Wszystkie czujniki, niezależnie od zastosowanej technologii, wykonują swoje pomiary jednocześnie.

Jaka jest maksymalna liczba czujników gazu, które mogą być zamontowane jednocześnie w jednym analizatorze Si-CA 8500?
Maksymalnie można zamontować dziewięć czujników na raz, przy czym czujniki H2S i VOC nie mogą być zamontowane jednocześnie w jednym analizatorze.

Czy analizator można rozbudowywać o dodatkowe czujniki gazu i czy użytkownik może samodzielnie wymienić czujnik jednego typu na drugi?
Aby dodać kolejne czujniki gazu do analizatora, należy odesłać urządzenie do naszego serwisu. Czujniki gazu mogą być dodawane jedynie fabrycznie u producenta. Nie ma też możliwości wymiany czujnika jednego rodzaju na inny (np. NO2 na SO2). Można natomiast samodzielnie wymienić zużyty czujnik na nowy tego samego typu.

Jaka jest oczekiwana żywotność każdego czujnika?
Typowe okresy eksploatacji czujników są następujące:
 • O2: od 1.5 do 2 lat
 • CO, NO, NO2, SO2 i H2S: od 2.5 do 5 lat
 • Czujniki NDIR: przy prawidłowej obsłudze i konserwacji powinny działać przez cały okres użytkowania analizatora, przy czym optyka NDIR może wymagać serwisowania raz na kilka lat.
 • VOC(LZO): od 2 do 3 lat
Żywotność czujników jest częściowo zależna od konkretnego zastosowania, w którym analizator jest eksploatowany, sposobu obsługi i konserwacji analizatora, stopnia narażenia czujników na wysokie stężenia gazów oraz całkowitej liczby godzin pracy urządzenia.

W jaki sposób i ile danych można zapisać za pomocą analizatora?
Dane mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej analizatora Sauermann Si-CA8500 automatycznie lub ręcznie za pomocą klawiatury. Automatyczne rejestrowanie mierzonych wartości można wykonać wybierając częstotliwość zapisywania danych. Pamięć wewnętrzna ma pojemność do 2000 rekordów. Każdy rekord zawiera datę i godzinę wykonania pomiaru oraz wszystkie zmierzone i obliczone parametry. Mierzone dane można również odczytywać i zapisywać przy pomocy oprogramowania w czasie rzeczywistym bezpośrednio na komputerze lub tablecie. Wtedy liczba zapisanych danych jest nieograniczona.

Czy jest dostępne oprogramowanie do analizatora?
Tak, analizator w standardzie zawiera oprogramowanie, które pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sygnału Bluetooth® lub kabla USB. Oprogramowanie umożliwia operatorowi przeglądanie, zapisywanie i tworzenie wykresów danych w czasie rzeczywistym na komputerze lub tablecie z systemem Windows.

Czy można w analizatorze zmienić rodzaj paliwa i jaki to będzie miało wpływ na pomiary?
Tak, przy pomocy przycisku SETUP na klawiaturze urządzenia można zmienić i wybrać dowolne paliwo, które znajduje się na fabrycznie wprowadzonej liście zdefiniowanych paliw. Wybór odpowiedniego paliwa pozwala na dokładne obliczenie wartości sprawności spalania i nadmiaru powietrza. Rodzaj wybranego paliwa nie będzie miał wpływu na bezpośrednie pomiary czujników elektrochemicznych (O2, CO, NO, NO2, SO2) i innych czujników gazu, a także czujników temperatury i ciśnienia.

Do czego służy moduł kondycjonowania próbek SCU (Sample Conditioning Unit)?
Moduł kondycjonowania próbek (SCU) jest umieszczony na wejściu sondy próbkującej. Poprzez chłodzenie i osuszanie spalin zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią. Dodatkowo pomaga zachować integralność spalin, szczególnie w przypadku gazów NO2 i SO2, które są rozpuszczalne w wodzie. Moduł kondycjonowania próbek jest opcją i jest stosowany jako dodatek do agregatu chłodniczego, który jest fabrycznie wbudowany do analizatora Si-CA8500.

Przez jaki okres Si-CA 8500 może pracować w trybie ciągłym?
Analizator Sauermann Si-CA 8500 jest urządzeniem przenośnym, które może być eksploatowane przez cały dzień pracy, ale nie przez 24 godziny bez przerwy. Zaleca się, aby co 30 - 60 minut przeprowadzać autozerowanie. W tym celu należy odłączyć od analizatory przewody z sondą, a następnie wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.

Jak często analizator Si-CA 8500 powinien być wzorcowany (kalibrowany)?
Producent zaleca, aby analizator wzorcować co najmniej raz w roku. W zależności od zastosowania i wymagań klienta, częstsze kalibracje mogą być konieczne, zwłaszcza jeśli są wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, pozwoleniami lub regulacjami prawnymi.

Jak analizator należy przechowywać?
Zaleca się przechowywanie analizatora w suchym miejscu, w temperaturze jak najbardziej zbliżonej do temperatury pokojowej. Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, np. poprzez pozostawienie go na noc w samochodzie, gdy temperatura na zewnątrz jest minusowa lub bliska zera.

Gdzie analizator Si-CA 8500 jest produkowany?
Analizator jest produkowany w fabryce firmy Sauermann w Langhorne, PA, USA.
 • Możliwy montaż 9 cel pomiarowych na raz
 • Automatyczne odprowadzenie kondensatu
 • Pomiar niskiego NO, NO2 i SO2
 • Czujniki NDIR o wysokiej dokładności
 • Pomiar prędkości spalin
 • Rozszerzona pamięć wewnętrzna (2000 rekordów)
 • Wbudowany termoelektryczny agregat chłodniczy (Chiller)
 • Pomiar: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, CxHy (HC), H2S, VOC
 • Prosta i intuicyjna wymiana filtrów
 • Opcjonalny czujnik lotnych związków organicznych VOC (LZO)
 • Oprogramowanie PC z komunikacją Bluetooth®
 • Akumulator o wysokiej pojemności z ładowarką AC
 • Zgodny z normami US EPA CTM-30 i CTM-034

Oprogramowanie z rejestracją danych w czasie rzeczywistym

Zaktualizowany pakiet oprogramowania EGAS zawiera możliwość zapisu i wyświetlania mierzonych danych w czasie rzeczywistym w terenie przy użyciu laptopa lub w laboratorium przy użyciu komputera. Pozwala on również na automatyczne zapisywanie danych dla żądanej liczby testów przez określony czas. Komunikacja pomiędzy Si-CA 8500 i komputerem odbywa się za pomocą bezprzewodowej łączności Bluetooth® lub przewodu USB. Dane z oprogramowania EGAS mogą być eksportowane do innych programów arkuszy kalkulacyjnych, co zapewnia użytkownikowi większą elastyczność w tworzeniu szczegółowych raportów emisji spalin.

Wbudowany termoelektryczny agregat chłodniczy z automatycznym odprowadzeniem kondensatu

Wbudowany agregat chłodniczy szybko i skutecznie osusza spaliny i usuwa parę wodną zapobiegając rozcieńczaniu badanego gazu w kondensacie. Dla większego komfortu zintegrowana pompa spustowa automatycznie odprowadza nagromadzoną wodę z dna analizatora.

ParametrCzujnikZakresRozdzielczośćDokładność
O2ElektrochemicznyOd 0 do 25%0.1%±0.1%
CO z kompensacją
H2 z wbudowanym
filtrem NOx

ElektrochemicznyOd 0 do 8000 ppm1 ppm±8 ppm ±4% w.w. do 2000 ppm
±10% w.w. >2000 ppm
CO automatyczny zakresElektrochemicznyOd 0 do 20000 ppm1 ppm±10% w.w.
CONDIROd 0 do 15.00%0.01%±3% w.w.
CO2ObliczaneOd 0 do 99.9%0.1%-
CO2NDIROd 0 do 50.0%0.1%±3% <20%
±5% w.w. >20%
NOElektrochemicznyOd 0 do 5000 ppm1 ppm±5 ppm ±5% w.w. >100 ppm
NO2ElektrochemicznyOd 0 do 1000 ppm1 ppm±5 ppm ±4% w.w.
Niskie NO i/lub
Niskie NO2
ElektrochemicznyOd 0 do 100.0 ppm0.1 ppm±1.5 ppm ±4% w.w.
NOxObliczaneOd 0 do 5000 ppm1 ppm-
SO2ElektrochemicznyOd 0 do 5000 ppm1 ppm±5 ppm ±4% w.w.
Niskie SO2Elektrochemiczny0 do 100.0 ppm0.1 ppm±1.5 ppm ±4% w.w.
CxHy (HC)NDIROd 0 do 3.00%0.01%±3% w.w. +0.01%
H2SElektrochemicznyOd 0 do 500 ppm1 ppm±5 ppm ±4 % w.w.
VOC (LZO)PIDOd 0 do 200 ppm1 ppm±10% w.w. +1 ppm
T otoczeniaPt100Od -10 do +99.9°C
Od 14.0 do 212.0°F
1°C
1°F
±2°C / ±3°F
T spalinTc KOd -20 do +1050°C
Od -4 do 1920°F
1°C
1°F
±3°C / ±5°F
ΔTObliczaneOd -20 do +1050°C
Od -4 do 1920°F
1°C
1°F
-
Ciśnienie/CiągPiezoelektryczny±100 mbar
±40.0 inH2O
0.1 mbar
0.1 inH2O
±1% w.w.
Nadmiar powietrzaObliczanyOd 1.00 do nieskończoności0.01-
Prędkość spalinObliczanaOd 0 do 99.9 m/s
Od 0 do 330 ft/s
0.1 m/s
0.1 ft/s
-
WydajnośćObliczanaOd 1 do 99.9%0.1%-
Wydajność
(kondensacja)
ObliczanaOd 0 do 120%0.1%-


Wzorcowanie analizatora spalin

Analizator standardowo posiada Certyfikat Kalibracji na wyposażeniu.

Termin wzorcowania miernika może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.

Będąc wyłącznym dystrybutorem przyrządów Sauermann-KIMO w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to oferujemy naszym Klientom strojenie lub wycenę naprawy za darmo.

W celu przeprowadzenia wzorcowania urządzenia prosimy o kontakt z Laboratorium Wzorcującym Merserwis.

Naprawa analizatora spalin

Miernik standardowo posiada 12 miesięcy gwarancji.

W przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Merserwis.

Do jakiego typu zastosowań analizator może być używany?
Si-CA 8500 może być używany do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Analizator wykonuje pomiar gazów spalinowych pochodzących z kotłów, palników, silników, palenisk, pieców, podgrzewaczy, suszarek i innych urządzeń wykorzystywanych podczas spalania.

Czy Si-CA 8500 podczas pracy musi być podłączony do zasilania?
Analizator może być zasilany akumulatorem lub prądem zmiennym z sieci. Przy w pełni naładowanym akumulatorze, urządzenie może pracować przez ok. 4 godziny. W celu utrzymania wbudowanej chłodnicy w optymalnej temperaturze zaleca się, aby analizator był zasilany prądem z sieci tak często, jak to możliwe.

Jak i gdzie wykonywać autozerowanie?
Zaleca się, aby autozerowanie przeprowadzić podczas uruchomienia analizatora, na świeżym powietrzu, bez podłączonych do niego sond i przewodów. Autozerowanie trwa 3 minuty. Po tym czasie na urządzeniu powinna wyświetlić się informacja o braku błędów.

Czy można zatrzymać pompę pobierającą próbki spalin, gdy analizator jest nadal włączony i czy jest to zalecane?
Tak. Przy pomocy przycisku SETUP na klawiaturze urządzenia można zatrzymać działanie pompy bez całkowitego wyłączenia analizatora. Wyłączanie pompy nie jest zalecane, ponieważ spaliny są w takim przypadku zatrzymywane wewnątrz analizatora, co ma negatywny wpływ na dokładność i żywotność cel (czujników) pomiarowych. Aby tego uniknąć, należy przed wyłączeniem pompy, oczyścić analizator świeżym powietrzem przez co najmniej kilka minut.

Jaka technologia jest wykorzystywana do pomiaru gazów w analizatorze?
Istnieją trzy rodzaje czujników gazu, które mogą być stosowane w analizatorze Si-CA8500: elektrochemiczne, NDIR (niedyspersyjna podczerwień) i PID (wykrywanie fotojonizacji). Czujnik CO2, CxHy i wysokiego CO są czujnikami typu NDIR. Czujnik VOC (LZO lotnych związków organicznych) jest czujnikiem typu PID. Pozostałe (O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S) są elektrochemiczne. Wszystkie czujniki, niezależnie od zastosowanej technologii, wykonują swoje pomiary jednocześnie.

Jaka jest maksymalna liczba czujników gazu, które mogą być zamontowane jednocześnie w jednym analizatorze Si-CA 8500?
Maksymalnie można zamontować dziewięć czujników na raz, przy czym czujniki H2S i VOC nie mogą być zamontowane jednocześnie w jednym analizatorze.

Czy analizator można rozbudowywać o dodatkowe czujniki gazu i czy użytkownik może samodzielnie wymienić czujnik jednego typu na drugi?
Aby dodać kolejne czujniki gazu do analizatora, należy odesłać urządzenie do naszego serwisu. Czujniki gazu mogą być dodawane jedynie fabrycznie u producenta. Nie ma też możliwości wymiany czujnika jednego rodzaju na inny (np. NO2 na SO2). Można natomiast samodzielnie wymienić zużyty czujnik na nowy tego samego typu.

Jaka jest oczekiwana żywotność każdego czujnika?
Typowe okresy eksploatacji czujników są następujące:
 • O2: od 1.5 do 2 lat
 • CO, NO, NO2, SO2 i H2S: od 2.5 do 5 lat
 • Czujniki NDIR: przy prawidłowej obsłudze i konserwacji powinny działać przez cały okres użytkowania analizatora, przy czym optyka NDIR może wymagać serwisowania raz na kilka lat.
 • VOC(LZO): od 2 do 3 lat
Żywotność czujników jest częściowo zależna od konkretnego zastosowania, w którym analizator jest eksploatowany, sposobu obsługi i konserwacji analizatora, stopnia narażenia czujników na wysokie stężenia gazów oraz całkowitej liczby godzin pracy urządzenia.

W jaki sposób i ile danych można zapisać za pomocą analizatora?
Dane mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej analizatora Sauermann Si-CA8500 automatycznie lub ręcznie za pomocą klawiatury. Automatyczne rejestrowanie mierzonych wartości można wykonać wybierając częstotliwość zapisywania danych. Pamięć wewnętrzna ma pojemność do 2000 rekordów. Każdy rekord zawiera datę i godzinę wykonania pomiaru oraz wszystkie zmierzone i obliczone parametry. Mierzone dane można również odczytywać i zapisywać przy pomocy oprogramowania w czasie rzeczywistym bezpośrednio na komputerze lub tablecie. Wtedy liczba zapisanych danych jest nieograniczona.

Czy jest dostępne oprogramowanie do analizatora?
Tak, analizator w standardzie zawiera oprogramowanie, które pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sygnału Bluetooth® lub kabla USB. Oprogramowanie umożliwia operatorowi przeglądanie, zapisywanie i tworzenie wykresów danych w czasie rzeczywistym na komputerze lub tablecie z systemem Windows.

Czy można w analizatorze zmienić rodzaj paliwa i jaki to będzie miało wpływ na pomiary?
Tak, przy pomocy przycisku SETUP na klawiaturze urządzenia można zmienić i wybrać dowolne paliwo, które znajduje się na fabrycznie wprowadzonej liście zdefiniowanych paliw. Wybór odpowiedniego paliwa pozwala na dokładne obliczenie wartości sprawności spalania i nadmiaru powietrza. Rodzaj wybranego paliwa nie będzie miał wpływu na bezpośrednie pomiary czujników elektrochemicznych (O2, CO, NO, NO2, SO2) i innych czujników gazu, a także czujników temperatury i ciśnienia.

Do czego służy moduł kondycjonowania próbek SCU (Sample Conditioning Unit)?
Moduł kondycjonowania próbek (SCU) jest umieszczony na wejściu sondy próbkującej. Poprzez chłodzenie i osuszanie spalin zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią. Dodatkowo pomaga zachować integralność spalin, szczególnie w przypadku gazów NO2 i SO2, które są rozpuszczalne w wodzie. Moduł kondycjonowania próbek jest opcją i jest stosowany jako dodatek do agregatu chłodniczego, który jest fabrycznie wbudowany do analizatora Si-CA8500.

Przez jaki okres Si-CA 8500 może pracować w trybie ciągłym?
Analizator Sauermann Si-CA 8500 jest urządzeniem przenośnym, które może być eksploatowane przez cały dzień pracy, ale nie przez 24 godziny bez przerwy. Zaleca się, aby co 30 - 60 minut przeprowadzać autozerowanie. W tym celu należy odłączyć od analizatory przewody z sondą, a następnie wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.

Jak często analizator Si-CA 8500 powinien być wzorcowany (kalibrowany)?
Producent zaleca, aby analizator wzorcować co najmniej raz w roku. W zależności od zastosowania i wymagań klienta, częstsze kalibracje mogą być konieczne, zwłaszcza jeśli są wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, pozwoleniami lub regulacjami prawnymi.

Jak analizator należy przechowywać?
Zaleca się przechowywanie analizatora w suchym miejscu, w temperaturze jak najbardziej zbliżonej do temperatury pokojowej. Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, np. poprzez pozostawienie go na noc w samochodzie, gdy temperatura na zewnątrz jest minusowa lub bliska zera.

Gdzie analizator Si-CA 8500 jest produkowany?
Analizator jest produkowany w fabryce firmy Sauermann w Langhorne, PA, USA.

Cena analizatora spalin Si-CA 8500

Przedstawiamy wyjściową cenę netto wybranego modelu. Nie przegap promocji!

Si-CA 8500

PLN21000

Agregat chłodniczy / Czujniki elektrochemiczne / Czujnik ciśnienia różnicowego i ciągu / Akumulator / Ładowarka / Walizka transportowa / Sonda próbkująca / Certyfikat kalibracji / Czujniki temperatury spalin i otoczenia / Instrukcja obsługi